TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROGRAMOVÁNÍ NÁS BAVÍ

Motto naší školy je: Škola, která ti otevře dveře do světa. Všechny naše obory jsou s výrazně rozšířenou výukou cizích jazyků a reagují na měnícími se požadavky trhu práce i měnící se technologický rozvoj. Škola nabízí obory s perspektivním uplatněním. Poskytujeme moderní odborné vzdělání, stavíme na individuálním přístupu, podporujeme žáky v jejich osobním i odborném rozvoji, který jim umožní uspět nejen v budoucí profesní kariéře či v navazujícím studiu, ale také v běžném životě. Pomocí projektu jsme pořídili velmi specifická IT vybavení:

BBC MICROBIT a CUTEBOT budeme využívat v předmětech Programování a Učební praxe v prvním ročníku oboru Informační technologie. Ve škole nám chybí prostředí pro jednoduché programování programovatelné elektroniky. Prostředí MakeCode toto kritérium splňuje a proto ho chceme do výuky zařadit, a to ještě než studenti začnou programovat ve vyšších programovacích jazycích. Následně budou pokračovat v jazyce C++ a C#.

Raspberry Pi 400 je to jednodeskový přenosný mikropočítač, s OS Raspbian, založený na Linux pro výuku programování v jazyce Pyton, vhodný pro programování Internet of Things. V současnosti je IoT velmi důležité, Smart zařízení jsou součástí téměř všeho. Momentálně Raspberry nepoužíváme a Linux vyučujeme jen ve Virtual Boxu, tzn. pořízení tohoto zařízení pro výuku v počtu dostatečném pro jednotlivé žáky ve třídě znamená významné rozšíření možností Microbitu a Arduina pro konektivitu na Internet, ale i Linux pro výuku tohoto OS jako takového.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink