Střední škola polytechnická České Budějovice

Grant pro střední odborné školy a odborná učiliště

Střední škola polytechnická v Českých Budějovicích skýtá mnoho oborů učebních zakončených výučním listem i čtyřletých maturitních oborů. Cílem školy je budovat své postavení významné střední školy, která je moderní, otevřená novým podnětům a přispívá k rozvoji stavebnictví na jihu Čech. A právě otevřenost novým podnětům nás iniciovala k požádání o získání Grantu pro střední odborné školy a odborná učiliště, který je realizován na stránkách EDUgrant.cz. Díky grantu získáme 6 termokamer v hodnotě 250 000 Kč. Tyto kamery plánujeme využít ve výuce odborných předmětů, a to např. pro řešení tepelně technické problematiky a kontroly provedení kontaktního zateplovacího systému, pro kontrolu vzduchotěsnosti obvodového pláště, správnosti funkce a instalace systémů TZB, při výuce témat sdílení tepla, zjišťování příčin vzniku požáru apod. Samozřejmostí bude využití termokamer v hodinách fyziky a v hodinách laboratorních cvičení.

Zapojením nových moderních pomůcek se lépe daří žáky motivovat a aktivně zapojit do výuky. Tím se výuka stává efektivnější, atraktivnější a lépe zapamatovatelná. V případě využití termokamer dojde i k ověřování získaných vědomostí a dovedností v teoretickém vyučování v terénu a k lepšímu propojení teorie s praxí.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink