Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky Hradec Králové

Průmysl 4.0 ve škole

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky (zkráceně Kyberna) je jedna z předních počítačových škol v republice. Naše absolventy najdete dnes už téměř všude - někdo dělá programátora v Googlu, někdo designéra pro Lego nebo kameramana na Primě…

Proto, abychom neztráceli kontakt s nejmodernějšími technologiemi, tak jsme se zapojili do EDUgrantu. Získali jsme pomůcky pro výuku programování průmyslových programovatelných jednotek.  Pomůcky se budou využívat především ve 3. a 4. ročníku v předmětu Automatizace, dále v předmětu Mikropočítače, který je vyučován jako volitelný předmět ve 2. až 4. ročníku a částečně také v předmětech souvisejících s výukou komunikace mezi počítači např: Počítačové sítě a Počítačové systémy a Základy elektroniky.

Jedním z největších problému našich škol je udržování vhodného mikroklimatu v učebnách. Hlavně se jedná o obsah CO2, který při překročení stanovených jednotek podstatně snižuje schopnost žáků vnímat výuky. V rámci projektu žáci navrhnou a v provozu odzkouší několik variant řízení mikroklimatu učeben. Takovou úlohu jsme v rámci předmětu automatizace a mikropočítače prozatím neřešili.  Dosud jsme tuto problematiku řešili pouze teoreticky, projekt umožní řešit tuto úlohu z oblasti automatizace pomocí mikropočítačů a umožní i praktické odzkoušení v reálném provozu, zároveň přispěje i ke zlepšení mikroklimatu případně úspoře energií a financí školy.

Žáci v rámci předmětu mikropočítače navrhnou a ze zakoupených modulů vytvoří hardwarové i softwarové řešení pro řízení mikroklimatu v učebně.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink