Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba

Grafická dílna

Grafická dílna slouží jako specializovaná učebna k celkové inovaci a modernizaci materiálního zázemí pro výuku žáků učebního oboru RVP 34-53-H/01 Reprodukční grafik. Široké využití najde napříč všemi třemi ročníky jednak v rámci teoretické výuky odborných předmětů polygrafie, kreslení a typografie, technologie tisku, design a multimédia, ale také v rámci odborného výcviku, ve kterém žáci navazují na získané teoretické poznatky a využívají je při praktickém získávání dovedností formou individuální a skupinové manuální činnosti.

Velkým přínosem pořízení grafické dílny je především zkvalitnění praktické části školní výuky, kdy se žáci mohou mimo činnost s prostředky ICT a grafického softwaru, kterými již škola disponuje, obohatit o dovednosti a zkušenosti s výstupovými jednotkami tiskových zařízení a souvisejícím příslušenstvím. Tyto dovednosti budou žáci zároveň schopni uplatnit i na pracovištích sociálních partnerů školy, kteří se podílejí na odborných praxích a nepochybně také v jejich budoucím profesním životě.

Grafická dílna sousedí s další specializovanou učebnou určenou pro žáky učebního oboru reprodukční grafik, vybavenou potřebnou výpočetní technikou s grafickým softwarem („grafické studio”).

Produkty vytvořené žáky školy v grafické dílně najdou širokého využití například v rámci propagačních materiálů nejen učebního oboru reprodukční grafik, ale i dalších vzdělávacích oborů, které se na škole vyučují, včetně dalších škol a neziskových organizací, které budou mít o produkty žáků zájem. V neposlední řadě budou mít ze svých výtvorů užitek i samotní žáci.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink