Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588

Vybavení venkovní laboratoře pro monitorování kvality vody

Voda jako základní přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Les je důležitý článek v koloběhu vody, znalosti z oblasti sledování kvality vod jsou tedy pro studenty lesnictví více než přínosné. Navrhované pomůcky na monitorování kvality vody a mikroskopování zajistí praktické výstupy a možnost badatelského způsobu vzdělávání umožní žákům větší zainteresovanost na kvalitě a množství získávaných informací, které mají směřovat k větší motivaci žáků ke zvládání vyučované problematiky.

Výstupy budou využívány nejen pro přímou výuku v jednotlivých předmětech a ročnících, ale také budou sloužit jako podklad při péči o vodní díla na školním polesí ve Valšovicích, na jejichž údržbě se žáci pravidelně podílí v rámci praxí. Dále budou využívány při činnosti v rybářském kroužku, do kterého chodí žáci SLŠ ze všech ročníků.

Pomůcky jsou určeny nejen pro práci v laboratořích a učebnách, ale také pro práci v terénu a je možné je propojit s vícero digitálními zařízeními. Čidla pro terénní měření jsou vybrána tak, aby byly robustní a funkční i v náročnějších podmínkách. Čidla pro laboratorní měření vlastností vody jsou navržena od společnosti Vernier, zejména z důvodu, že na škole již máme některá jiná čidla od této společnosti. Díky kontinuitě ve výběru dodavatele bude udrženo jednotné uživatelské prostředí, ovládací software a propojitelnost mezi výstupy. Mikroskopy jsou vybrány tak, aby bylo s nimi možné mikroskopovat zejména v terénu.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink