Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov

Monitoring v lese

Škola má více studijních oborů, zejména v oboru Lesnictví a Bezpečnostně právní obor se v praxi uplatňují nové technologie. Žáci se s těmito technologiemi setkávají spíše na praxích u smluvních subjektů, ale škola ani hardwarem ani softwarem nedisponují. O co se zejména jedná je velice kvalitní zařízení na pořízení a zpracování digitálních záznamů. Jak již fotografií, tak videí. Uvádíme některé konkrétní případy, ale škála využití je podstatně širší.

Pro obor lesnictví je v poslední době aktuálním problémem kůrovcová kalamita. Již v současné době disponuje ministerstvo zemědělství případně Lesy ČR a.s., drony s kamerami a fotoaparáty, příslušným programovým vybavením, která určují zdravotní stav jedinců v lesním porostu. Žáci se s touto technologií ve škole nejsou schopni seznámit, natož ji ovládat. Nejedná se jen o ovládání dronu, ale též o pořízení digitálního záznamu a jeho vyhodnocení v příslušném programovém vybavení.

Dalším příkladem je dlouho diskutované přemnožení lesní zvěře. současná legislativa vychází z fyzického sčítání jednotlivých myslivců, lesníků - 2x ročně, přičemž není jisté, zda nebyl započítán stejný kus nebo dokonce čísla nejsou úplně smyšlená.

Třetí a nikoliv posledním příkladem je monitoring, jak práce při těžbě a zpracování dřevní hmoty (bezpečnostní hledisko), tak případná kontrola skládek vytěženého dřeva před odcizením. Zde uvedu konkrétní příklad, že některé lesní společnosti kontrolují správné naložení dřevní hmoty a její zajištění na vozidle, což předchází možným dopravním nehodám. A dále je odhadováno, že až 3% vytěženého dřeva se ztrácí na skládkách, které jsou na krajích lesa u běžně dostupných komunikací. Jelikož tato činnost probíhá po celý den, je nutné mít záznamové zařízení, jak pro denní , tak pro noční vidění.

To bylo pár příkladů proč pořizovat tato zařízení. Druhým a nikoliv vedlejším předmětem výuky žáků je zpracování těchto záznamů a jejich využití pro daný provoz. Vyjdeme-li z toho, že výpočetní technika se vyučuje na imaginárních příkladech bez praktického, odborného programového vybavení, tudíž žáci většinu těchto uživatelských systému již znají, je součástí tohoto projektu zakoupení programového vybavení, jak pro učitele, tak pro žáky, aby mohli při výuce na všech žákovských zařízeních pracovat s nasbíranými daty, pořídit co nejkvalitnější záznam a vyhodnotit získaná data ve prospěch budoucího uživatele. Naše škola kromě jiného se zabývá i výukou oboru Bezpečnostně právní činnost. V rámci tohoto oboru je jedním ze stěžejních předmětů sebeobrana. Při exkurzích u Policie ČR a jiných bezpečnostních složek jsou cvičební sály vybaveny videokamerami se záznamem. Toto zařízení slouží k zaznamenávání výuky žáků, následnému rozboru, odstraňování chyb.

Po přečtení je zřejmé, že by pomůcky zakoupené z tohoto projektu byly využívány ve všech tří oborech lesnického programu naší školy – Lesní výroba, Lesní mechanizátor a Lesnictví a dále v oboru Bezpečnostně právní činnost. Konkrétně se tedy jedná o zakoupení kamer, optického zařízení (dalekohled), dronu, záznamové zařízení, programové vybavení a školení pedagogických pracovníků.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink