Integrovaná střední škola automobilní Brno

Modernizace výuky oboru Autotronik a Autoelektrikář

Integrovaná střední škola automobilní Brno patří mezi největší odborné školy v Jihomoravském kraji. Díky projektu Edugrant můžeme zlepšit kvalitu výuky v předmětech Elektronika a Elektrické měření pro obor Autotronik a Autotronik nástavba. Naše škola získala notebooky, programovací jednotky PASCO a bezdrátové senzory napětí. Tyto pomůcky nám pomůžou při vysvětlování logických funkcí používané v digitálních obvodech a hlavně přiblíží studentům práci řídící jednotky v automobilu. Za velkou výhodu programovacích jednotek//CODE.NODE považujeme vstupy a výstupy, se kterými studenti budou při programování pracovat. Vstupní data zajišťuje světelný senzor, pohybový senzor, snímač teploty nebo zvukový senzor. Výstupy programovací jednotky si mohou studenti zobrazit pomocí RGB LED, 5x5 LED Array či jako zvuk z reproduktoru. Všechny tyto vstupy a výstupy jsou snadno myšlenkově uchopitelné, což pro naše studenty hodnotíme jako velmi přínosné ulehčení práce s programovací jednotkou. Další výhodou je pro nás intuitivní programovací prostředí a propojení programovací jednotky s PC pomocí Bluetooth. Senzory v programovatelné jednotce lze využít k simulaci různých situací v automobilu. Například senzor teploty může simulovat detekci teploty v kabině auta a následně zobrazit aktuální teploty na displeji „infotainmentu“. Senzorem zvuku lze detekovat vyšší hodnoty hlasitosti v kabině auta (zapnuté rádio), to vede k rozsvícení červené LED jako signalizace vyšší hladiny zvuku, která by mohla poškodit sluch řidiče. Senzor napětí lze použít ke snímání dat z reálných elektrických obvodů či řídících jednotek. Zakoupení programovacích jednotek a bezdrátových senzorů spolu s notebooky je velmi přínosné. Vzhledem k velké vytíženosti počítačových učeben, můžeme s programovacími jednotkami pracovat prakticky v kterékoliv učebně na naší škole.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink