Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola

Výzkumná stanice České lesnické akademie Trutnov

Jsme střední lesnická škola a jako škola odborná máme za cíl zajistit kvalitní odbornou výuku a poskytnout našim studentům optimální podmínky pro rozvoj odborných dovedností. Rozhodli jsme se proto vybudovat výzkumnou stanici a zahájit tak výzkumnou činnost, která bude dobrým startem pro naše studenty, ať už se po maturitě vydají na vysokou školu, nebo se zařadí do pracovního procesu. Naší snaho je rozvíjet u studentů zvídavý výzkumný potenciál.

Výzkumná stanice České lesnické akademie Trutnov bude sloužit pro výuku odborných předmětů, jako je Pěstování lesa, Hospodářská úprava lesa, Nauka o lesním prostředí, Ochrana lesa. Na této výzkumné stanici budeme měřit meteorologické jevy: teplota, vlhkost, množství srážek, rychlost větru. Tyto veličiny následně porovnáme jak na volné ploše, tak v jednotlivých přilehlých lesních porostech. Dále dojde k měření přírůstů stromů v návaznosti na roční období a množství srážek. Výzkumná stanice se skládá ze dvou částí: referenční meteostanice a souvisejícího vybavení.

Součástí výzkumné stanice bude meteostanice vybavená čidly teploty a vlhkosti vzduchu, čidly globálního záření, anemometrem, srážkoměrem, dataloggerem, stožárem, solárním panelem. Stanice bude dále vybavena registračními čidly teploty a vlhkosti vzduchu, registračním dendrometrem, sadou pro měření půdní vlhkosti a mobilním registračním srážkoměrem.

Činnosti měření:

  • Množství srážek, které jsou schopny koruny jehličnatých a listnatých stromů zadržet v jednotlivých ročních obdobích.
  • Teplota venku x teplota v lese.
  • Zjišťování obsahu vlhkosti v půdě v různých hloubkách.
  • Přírůst dřevní hmoty u různých druhů dřevin v závislosti na ročním období a množství srážek.
  • Reakce dřevin na změny klimatu v ČR.
  • Zjišťování největšího přírůstku dřevní hmoty u jednotlivých dřevin v jednotlivých obdobích života stromů.

Projekt přispěje ke zkvalitnění výuky odborných předmětů, které jsou pro studium na střední odborné škole klíčové. Cílem projektu výstavby výzkumné stanice je inovovat metody výuky, pořídit moderní vybavení, a přispět tak ke zvýšení kvality vzdělávání. Nově pořízenou měřící techniku bude možné využít pro praktické ukázky a měření v odborných předmětech.

Vybavení pořízené v rámci projektu bude využíváno při výuce odborných předmětů oborů vzdělání Lesnictví, Ekologie a životní prostředí. Jedná se o dlouhodobý projekt, do kterého bude zapojeno 10 pedagogů a nakoupené učební pomůcky využijeme celkem ve 12 třídách.

Rádi bychom touto cestou poděkovali Nadaci Velux a EDUteamu za příležitost realizovat tento projekt, díky kterému se posuneme opět o krok dál.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink