Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín

Učebna 3D tisku

Cílem zapojení školy do projektu je zlepšit a zmodernizovat výuku Odborných předmětů na naší škole a zajistit našim absolventům lepší uplatnitelnost na trhu práce.

V rámci projektu vybudujeme novou učebnu 3D tisku, která bude plně navazovat na předměty technické dokumentace CAD a informatiky. Výrazně se tak zvedne úroveň našich absolventů, protože názorně vytištěné modely přispějí k jejich lepší orientaci jak při programování CNC strojů, tak i při vlastní výrobě na CNC strojích. Bude doplněn mezičlánek mezi teoretickou výukou a odbornou praxí. Zlepší se i mezipředmětová vazba mezi CAD-CAM-CNC. Práce s 3D objekty a jejich tisk je dalším potřebným prvkem pro zkvalitnění technického vzdělávání. Předpokládáme, že díky aktivnímu využití učebny 3D tisku se výrazně zvýší interaktivita výuky, která bude názornější a zábavnější.

Vybudování nové učebny 3D tisku bude motivovat také naše pedagogy k dalšímu sebevzdělávání. Své letité zkušenosti podpoří novými technologickými prvky a dojde k výraznému zkvalitnění výuky, což je pro naše studenty velice přínosné. Značným přínosem pro výuku buse také tisk názorných modelů a pomůcek pro výuku. Pomůcky mohou vznikat přímo před žáky, což může hrát velmi významnou motivační roli.

Učebna bude využívána pro čtyřleté maturitní obory Mechanik seřizovač CNC, Mechanik seřizovač CAD a nástavbové studium Provozní technika v předmětech Informační a komunikační technologie ve druhém a čtvrtém ročníku. Největší přínos bude mít pro předmět Technická dokumentace CAD, která se vyučuje ve druhém a třetím ročníku výhradně na učebně vybavené počítači.

Ostatní učební obory (obráběč kovů CNC, nástrojař, strojní mechanik a klempíř) na naší škole budou učebnu využívat v druhém a třetím ročníku v rámci předmětu Informační a komunikační technologie, který se se v třetím ročníku zaměřuje právě na CAD.

Nové 3D tiskárny budou využívat nejen studenti naší školy, ale také žáci partnerské základní školy v Lutíně. Pro žáky druhého stupně ZŠ Lutín již několik let organizujeme technické kroužky zaměřené na rozvoj polytechnických dovedností.

Práce s 3D objekty a jejich tisk je dalším potřebným prvkem pro zkvalitnění technického vzdělávání. Předpokládáme, že díky aktivnímu využití učebny 3D tisku se výrazně zvýší interaktivita výuky, která bude názornější a zábavnější.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Ve Žlíbku 232/44, Horní Počernice
193 00 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink